Dịch vụ telesales

Mẹo sử dụng ngôn từ giao tiếp khách hàng

Không thể phủ nhận sức mạnh vũ khí ngôn ngữ trong ngành dịch vụ khách hàng. Một người bán hàng chuyên nghiệp sẽ biết sử dụng ngôn từ của mình trong giao tiếp khách...